Over ons

Dit is een actie van onafhankelijke milieuorganisatie Natuur & Milieu. We werken aan duurzame oplossingen op het gebied van energie, voedsel, grondstoffen en mobiliteit om klimaatverandering tegen te gaan en de natuur te herstellen. De komende jaren maken we een omslag naar schoner, anders en minder vervoeren. Zodat we kunnen reizen, maar dan duurzaam in een schone omgeving. Om dat te bereiken zet Natuur & Milieu zich in voor minder vliegen en anders reizen, zodat de klimaatdoelen van Parijs haalbaar zijn.

Waarom deze actie?

Vliegen is de meest belastende vorm van vervoer. Om de impact van de luchtvaart terug te dringen moeten we minder gaan vliegen en anders gaan reizen. Tegelijkertijd is vliegen goedkoop. Heel goedkoop. En daardoor erg aantrekkelijk. Soms betaal je voor een retourtje Barcelona met het vliegtuig nog minder dan voor een treinkaartje van Groningen naar Maastricht en terug. Dat is toch gek? Dat klopt. Vliegen is nu nog de enige vorm van vervoer waarop bijna geen belasting wordt geheven, terwijl vliegen enorm schadelijk is voor klimaat, natuur en gezondheid van omwonenden. De luchtvaart heeft als enige sector een uitzonderingspositie. Alle andere sectoren en burgers moeten wel gewoon belasting betalen.

Met deze actie wil Natuur & Milieu op een verrassende en andere manier de te lage en oneerlijke prijzen voor vliegtickets onder de aandacht brengen bij het publiek. En bij dede politiek, want zij zijn nu bezig met de formatie. Het doel van onze actie is het agenderen van het eerlijk beprijzen van vliegen. In het regeerakkoord moeten nu eindelijk afspraken worden vastgelegd om vliegen eerlijk te belasten en voor een meer duurzame luchtvaart. In de week van 14 juni ontvangen politici een brief met daarin wat er moet veranderen om de klimaatimpact van de luchtvaart terug te dringen.

Lees hier meer over die brief en onze standpunten voor een duurzame luchtvaart.

Pers kan contact opnemen met onze persvoorlichter Ingrid van den Berg: pers@natuurenmilieu.nl.